INFOMAG - Grzegorz Markiewicz
Drukuj

Kasy ON-Line w SPRZEDAŻY od CZERWCA 2019!

Od 1 maja 2019 obowiązują zmiany w Ustawie o VAT wprowadzające kasy ON-Line.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2020 roku z kas on-line muszą korzystać: sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczony do napędu pojazdów; świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawy, bieżnikowania i regenerowania, wymiany opon lub zakładania kół.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać: placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo); przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do 31 grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące "starego" rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).

 

  1. Kasa fiskalna będzie dalej posiadała sprzętowe zabezpieczenie danych, oparte na pamięci fiskalnej i pamięci paragonów (tzw. pamięci chronionej), natomiast nie będzie obowiązkowe stosowanie kopii elektronicznej.

  2. Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny.

  3. Kasa będzie przypisana do podatnika, a jego dane zapisane w module fiskalnym. Kasa onlinowa będzie kontaktowała się z centralnym serwerem.

  4. Na etapie uruchomienia kasy (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny.

    W trakcie eksploatacji kasa będzie przekazywać dane o sprzedaży. Każda kasa będzie współpracowała z terminalem płatniczym.


 
 

Przykładowe kasy i drukarki fiskalne

InsERT: programy dla firm - tutaj kupisz